Festivāla “Bandava” apmeklēšanas un iekšējās kārtības noteikumi

Iesakām izlasīt noteikumus un noderīgus padomus (praktiskā informācija par telšu pilsētiņu, autostāvvietu, peldvietu u.tml.). Uz tikšanos festivālā, kas aicina uz izziņu, draudzīgu kopābūšanu un cieņpilnu attieksmi pret vidi, apkārtējiem un Latvijas kultūras mantojumu!

KOPĒJIE PRINCIPI

1. Iegādājoties festivāla (Pasākuma) biļeti, biļetes īpašnieks piekrīt arī ievērot festivāla kopējos noteikumus un Latvijas Republikas publisko pasākumu apmeklēšanas tiesību aktus normas. Rīkotāji aicina uz cieņpilnu savstarpējo attieksmi un neskaidrās situācijās rīkoties atbilstoši veselā saprāta un laipnas izturēšanās principiem.

2. Pasākuma teritorijā aizliegts ienest jebkāda veida alkoholu, narkotikas, ieročus un citus bīstamus vai indīgus priekšmetus, tajā skaitā asaru gāzes baloniņus un citus pašaizsardzības līdzekļus, stikla priekšmetus, kā arī priekšmetus, kas pēc rīkotāju vai apsardzes darbinieku uzskatiem var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības, drošību vai veselību.

3. Stipri iereibušiem un /vai agresīviem cilvēkiem ieeja pasākumā tiks liegta. Apmeklētāji, kuri izturas agresīvi, aizskaroši  un traucē citus apmeklētājus vai pārkāpj noteikumus, var tikt izraidīti.

4. Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam (ieskaitot) ir jābūt pieaugušo uzraudzībā.

5. Komercdarbību festivāla teritorijā atļauta tikai gadījumos, ja tā ieriekš saskaņota ar rīkotājiem.

6. Festivālā nav pieļaujama politiskā propaganda, aģitācija, politisko simbolu demonstrēšana vai komerciāla reklāma, ja vien to nav apstiprinājuši rīkotāji saskaņā ar atsevišķu savstarpēju vienošanos.

7. Festivāls norisinās topošā kultūrtelpā “Bandava”, kas atrodas privātā lauku īpašumā un kam apkārt atrodas kaimiņu īpašumi. Apmeklētāji apņemas nepostīt un nepiesārņot teritoriju un tai apkārtējos īpašumus, kā arī saudzīgi izturēties, esot dabā.

8. Atkritumus lūgums šķirot un izmest tikai tiem paredzētās vietās. Rīkotāji aicina īstenot mūsdienīgu un “Bandavai” kā sabiedrisko organizāciju iniciatīvas rezultātā topošai kultūrvietai draudzīgu pieeju  – "Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes". Tas ir, atkritumus, kas veidojas no līdzpaņemtajām lietām, prombraucot aizvest līdzi (mūsdienās uz šādu rīcību arvien biežāk aicina gan, piemēram, dabas objektu, gan mazu pasākumu apmeklētājus).

8. Fotografēšana un filmēšana Pasākumā nav ierobežota. Festivāla teritorijā drīkst ienest profesionālos fotoaparātus un video kameras. Aizliegti ir nesaskaņoti droni! Fotogrāfiem ir jārespektē citu apmeklētāju privātums un jādara viss iespējamais, lai netraucētu apkārtējos baudīt pasākumu. SVARĪGI: attēlus un video, kas uzņemti “Bandavā” un kas publiskoti sabiedrībai, Rīkotāji var izmantot nekomerciālos nolūkos bez atsevišķas autoru atļaujas.

9. Organizatori nav atbildīgi par izmaiņām Pasākuma programmā, ja to izraisījuši laikapstākļi vai citi no Rīkotājiem neatkarīgi iemesli.

10. Festivāls notiek teritorijā, kuras iekārtošana ir tapšanas stadijā. Rīkotāji cenšas rūpēties par vides piekļūstamību, taču pasākuma norises vietā šobrīd ir ierobežotas iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

11. Pirms ienākšanas festivāla teritorijā apmeklētājs apmaiņā pret derīgu ieejas biļeti saņems festivāla aproci. Lai ieietu festivāla teritorijā un uzturētos tajā, ir derīga tikai tāda aproce, kas uzlikta uz rokas un nostiprināta. Festivāla aproci aizliegts noņemt un nodot citām personām.

12. Festivāla apmeklētājiem ir pienākums ievērot visus rīkotāju un apsardzes darbinieku norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar festivāla norisi un kārtības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikumus, bet darīti zināmi festivāla norises laikā.

13. Apmeklētājiem festivāla teritorijā ir atļauts atrasties tikai tajās zonās, kas ir paredzētas publikai.

ŪDENS UN DZĒRIENI

14. Festivāla teritorijā, ieskaitot telšu pilsētiņu, aizliegts ienest jebkādus  dzērienus. Izņēmums, kuru drīkst ienest,  ir dzeramais ūdens (neatvērtā iepakojumā), kas nav stikla pudelēs.

15.  Festivālā būs pieejams ūdens sadzīves vajadzībām, taču tas nav paredzēts dzeršanai. Dzeramo ūdeni varēs iegādāties arī uz vietas.

DĪĶIS

16. Drīkst peldēties tikai norādītajā vietā. Aizliegts peldēties diennakts tumšajā laikā.

SUŅI

17. Festivāls ir draudzīgs mājdzīvniekiem (suņiem), taču to turētājiem par dzīvnieku ir atbildīgi jārūpējas. Iepriekš lūgums izvērtēt, vai dzīvniekam pasākuma skaļums un tikšanās ar daudziem jauniem cilvēkiem, neradīs lieku stresu. Suņi nedrīkst būt agresīvi vai radīt neērtības citiem apmeklētājiem, un tiem jābūt pavadā (pēc nepieciešamības – ar uzpurni). Aicinām neļaut dzīvniekiem peldēties koplietošanas peldvietā.

18. Cilvēks, kas paņēmis līdzi suni, ir atbildīgs par tā atstāto atkritumu savākšanu.

19. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, ja mājdzīvnieki ir agresīvi pret cilvēkiem vai citiem mājdzīvniekiem vai Pasākuma apmeklētāji iesniedz pretenzijas, mājdzīvnieku īpašnieki tiek aicināti izvest savus mājdzīvniekus ārpus Pasākuma teritorijas.

TELTIS

20. Telšu pilsētiņa atrodas festivāla teritorijā. Lai iekļūtu telšu pilsētiņā, nepieciešama festivāla apmeklētāja aproce. Papildu maksa par telts vietu  netiek iekasēta. Ieteikums  neienest un telšu pilsētiņā neatstāt dārgas un vērtīgas mantas.

21. Telšu pilsētiņā aizliegts nesamērīgi trokšņot un traucēt festivāla apmeklētāju naktsmieru.

AUTOSTĀVVIETA

22. Autostāvieta atrodas ārpusfestivāla teritorijas pļavā (pavisam netālu no norises vietas), un tā nav apsargāta. Maksa par to netiek iekasēta.

23. Sliktu laikapstākļu gadījumā aicinām izvērtēt auto novietošanu tālāk (pirms nogriešanās uz pievedceļu) – uz vietējās nozīmes ceļa.

UGUNS

24.  Festivāla teritorijā aizliegts lietot atklātu uguni! Telšu pilsētiņā, ievērojot ugunsdrošības principus un uzņemoties atbildību, drīkst izmantot tūrisma degļus un plītiņas tikai drošā attālumā no telts.

NODERĪGI PADOMI

25. Lūgums ņemt vērā, ka teritorija atrodas vietā, kurā nav pilsētvidei raksturīgā infrastruktūra. Pēdējais posms līdz norises vietai ved grants ceļš, nav elektrības (pasākuma norises nordrosināšanai izmanto ģeneratorus).

26.  Lai apmeklētāji justos labi, droši un izvairītos no strīdus situācijām, aizliegts:

  • festivāla teritorijā ienest un darbināt mūziku atskaņojošas ierīces;

  • trokšņot un traucēt festivāla darbinieku naktsmieru no pl. 03.00 līdz pl. 10.00;

  • ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju, darbinieku, viesmākslinieku drošību, veselību un labsajūt vai bojāt kāda īpašumu.

27. Nodrošinieties ar skaidru naudu un cigaretēm! Cigaretes festivāla teritorijā netiks pārdotas.

28. Festivāla teritorijā norēķināties lielākoties varēs tikai skaidrā naudā.

29. Izvēlieties laika apstākļiem piemērotu apģērbu! Neaizmirstiet paņemt līdzi siltāku apģērbu, vieglu lietusmēteli, pretodu līdzekli.

30. Jautājumu un neskaidrību gadījumā vērsieties pie festivāla darbiniekiem un viņi centīsies palīdzēt.

31. Neatļauto priekšmetu un dzērienu uzglabāšana ārpus festivāla teritorijas pie apsardzes vai rīkotājiem nav paredzēta.

32. Atceries, ka rīkotāji neuzņemas atbildību par:

  • traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā;

  • personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazaudētām vai nozagtām mantām;

  • festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti  – par to pilnu atbildību uzņemas pakalpojuma sniedzējs;

  • valsts iestāžu un institūciju veiktajām darbībām festivāla norises laikā un teritorijā.

33. Festivāla organizatoriem ir tiesības:

  • bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu, ja tam ir objektīva nepieciešamība;

  • neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no tās apmeklētājus, kuru uzvedība, apģērbs, tā neesamība, simbolika vai atribūti var traucēt festivāla norisi, apdraudēt vai aizskart organizētāju, apmeklētāju, darbinieku vai viesmākslinieku drošību;

  • atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus apmeklētājus.

34.  Organizatori aicina festivāla apmeklētājus netraucēt apkārtējo māju iedzīvotājus, bojāt uz lauka sagatavotos siena ruļļus un patvaļīgi pārvietoties pa kaimiņu privātīpašumiem!

35.  Pazaudētas mantas meklējiet un atrastās mantas nesiet uz kasi. Rīkotāji ziņos par atradumiem kā festivāla norises laikā, tā arī pēc pasākuma sociālo mediju kontos.

Esiet laipni un iecietīgi pret citiem festivāla apmeklētājiem, ievērojiet arī viņu tiesības labi atpūsties un izbaudīt pasākumu!