Ķintu klēts restaurācijas darbnīcas 2023

Ķintu klēts restaurācijas darbnīcas norisināsies augustā "Bandavā" (bandava.lv) Kurzemē. Aicinām pieteikties interesantus gan ar, gan bez  iepriekšējām zināšanām!

     I. darbnīca. 4 .— 6 augusts: Guntara Upenieka vadībā (koka konstrukcijas). Pieteikšanās līdz 31. jūlijam.  
     II. darbnīca. 24.— 25. augusts: Jāņa Tolpežņikova vadībā (durvju restaurācija). Pieteikšanās līdz 20. augustam.

PIETEIKUMA FORMA DALĪBNIEKIEMĪsumā par Ķintu klēti

Ķintu klēts ir unikāls tautas būvniecības paraugs. 19. gs. avotos minēts, ka ap 1800. g. dvīņu klēts ar sānlieveni pārcelta uz Dienvidkurzemes novada Cīravas pagasta Dzērves “Ķintu” mājām no tās sākotnējās atrašanās vietas (mūsdienās līdzās saglabājies arheoloģiskais piemineklis Ķintu aka). 2022. g. īpašnieks ēku plānoja iznīcināt, lai atbrīvotu zemi lauksaimniecībai. Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu ēka 2022. gada rudenī pārvesta uz jaunveidojamās kultūrvietas “Bandava” teritoriju.

2023. g. vasarā notiks šī nozīmīgā kultūras mantojuma objekta uzstādīšana un restaurācija. Ķintu klēts uzstādīšanu plānots veikt atvērtu meistardarbnīcu veidā, lai iesaistītu vietējos amata meistarus un interesentus, kuriem tā būtu jaunu iemaņu un pieredzes paplašināšanas prakse restaurācijā. Darbnīcas vadīs pieredzējuši restauratori un amatnieki Guntars Upenieks un Jānis Tolpežņikovs.

Ilgtermiņa mērķis: saglabāt Ķintu klēti kā tautas būvniecības paraugu un kultūras mantojumā nozīmīgai vietai piederīgu objektu un darīt to tā, lai iespējami nezaudētu interesantās būves oriģinālsubstanci ne tikai restaurēšanas procesā, bet arī nodrošinātu  ēkas turpmākajam mūžam atbilstošu vidi un pielietojumu. Ēkā nākotnē būs izvietota arī korekta kontekstinformācija par tās vēsturi.

Īstermiņa mērķis: pilnībā restaurēt no iznīcības izglābto Ķintu klēti, saglabājot tās autentiskumu. Attiecīgi rekonstrukcijas ietvaros nākamāja posmā atjaunot arī vēsturisko četrslīpju jumtu ar niedru iesegumu. Ēku uzstādīt tai piemērotā vidē “Bandavā”.

Par darbnīcām

Restaurācija tiks veikta, izmantojot tradicionālas tehnikas un instrumentus, izmantojot dabīgas izcelsmes materiālus. Restaurētā klēts vēlāk būs pieejama publiskai apskatei. Darbnīcā piedalīties var arī bez iepriekšējām zināšanām.
 • Var pieteikties uz abām vai uz vienu darbnīcu. Pieteikšanās tiek slēgta 3 dienas pirms katras.
 • Nakšņošana līdzpaņemtās teltīs "Bandavā".
 • Par dalības maksu tiek nodrošināta divas ēdienreizes dienā.
 • Dalībnieku skaits ierobežots. Pasākuma beigās tiks izsniegtas apliecības par dalību restaurācijas darbnīcā.

Par "Bandavu"

Par "Bandavu" — topošā kultūrvieta, atrodas nepieradinātā lauku teritorijā netālu no Aizputes un Kazdangas. Vide ar Kurzemes raksturu, vienkāršiem sadzīves apstākļiem un  iespēju būt pa īstam prom no ierastās ikdienas. Arī kaprīzais interneta un mobilo tālruņu tvērums palīdzēs būt piedzīvojumā — koncentrēties uz lietu, jaunu iemaņu iegūšanu un koka ēkas atgriešanu Kurzemes ainavā.

Par “Bandavu”. 2021.g. trīs sabiedriskās organizācija ielika pamatus turpmākai kultūrvietai “Bandava”. Ar to iecerēts  vairot un padziļināt plašākas sabiedrības interesi par vēsturi, Latvijas kultūras mantojumu, kā arī radīt saskarsmes iespēju ar dzīvo vēsturi un piedāvāt iespējas apgūt jaunas iemaņas. “Bandavas” vīzija ir  attīstīt Dienvidkurzemei raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Fona informācija un nākotnes iecere

 • Izglābjot Ķintu klēti no nojaukšanas un to restaurējot, tiks saglabāts tautas būvniecības paraugs, kas bija nolemts iznīcībai. Pilnīgam rekonstrukcijas procesam ir vajadzīgs atbilstošs vēsturisks jumta segums.
 • Tiks atjaunots un uzturēts objekts, kam ir saikne ar Kurzemes kultūras mantojumam nozīmīgu nostāstu un teiksmu plūsmu (par Ķintu mājām, Ķintu stiprinieku, monolītajiem akmeņiem apkārtnē).
 • Iesaiste, līdzdalība, zināšanu pēctecība: darbnīcu ciklā vietējiem amata meistariem un interesentiem būs iespēja apgūt ēku restaurācijas iemaņas un līdzdarboties.
 • Darbnīcu cikla popularizēšana un Ķintu klēts restaurēšanas dokumentēšana, arī reportāžas sociālajos medijos veicinās interesi un izpratni par senajām ēkām kā saglabājamu kultūras mantojuma vērtību.
 • Pateicoties atbilstošam jumtam, būve nebūs statisks apskates objekts, bet kļūs par “Bandavas” kultūrtelpas daļa, kura pilnvērtīgi iesaistīta teritorijas kopainā, pasākumos un atvērta/ pieejama interesentiem.
 • Ķintu klēts jaunā atrašanās vieta “Bandavā” ir piemērota vide, kas nākotnē plānota kā senvēstures izzināšanas vieta, kur interesenti var apgūt kādu no amatiem, izzināt kādreizējo dzīvesveidu vai vienkārši sajust senatnes gaisotni.
 • Nākotnē būs eksponēts arī Ķintu klēts stāsts, balstīts uz pētniecībā atklāto un folklorā atrasto.
 • Tiks nodrošināta ēkas rekonstruēšanas procesa dokumentācijas pieejamību ikvienam interesentam  – tautas būvniecības metodes interesentiem un jomas speciālistiem.

Papildinformācijai:  [email protected] vai [email protected]


Ieskatam: foto no klēts pārvešanas (2022 rudens)

Foto autors: Valdis Bēržvads