Podniecības krāsns — vēlā dzelzs laikmeta rekonstrukcija (2023)

2023. gada rudenī Bandavas podniecības cepļa projekts ir veiksmīgi pabeigts!

Projekta rezultātā ir uzbūvēta unikāla podniecības krāsns. Šobrīd Latvijā ir tikai divas (atšķirīgu tipu) vēlā dzelzs laikmeta podniecības krāšņu rekonstrukcijas. Pirmā (pirms vairāk nekā desmit gadiem) tika uzbūvēta Ropažos un joprojām veiksmīgi funkcionē, bet nu arī Kurzemē ir savs šī aizgājušā laikmeta ceplis.

Par avotu cepļa rekonstrukcijai ir izmantoti materiāli no Aizkraukles pilskalnā veiktajiem izrakumiem. Bandavā uzceltās krāsns tips – vertikālas vilkmes atklātas uguns krāsns ar kupolveida pārsegumu un kurtuves ejas pagarinājumu.

Liels paldies Mg. hist., Mg. art. Baibai Dumpei par arheoloģisko izpēti un materiālu sagatavošanu,  meistaram Eināram Dumpim par ieguldīto darbu! Bez abu profesionāļu pieredzes, darba un neizsmeļamās pacietības ceplis nebūtu tapis! Paldies katram, kurš pielika savu palīdzīgo roku cepļa tapšanā un iesaistījās arī meistardarbnīcā! 

Izsakām pateicību Valsts kultūrkapitāla fondam un Kurzemes plānošanas reģionam, bez kuru finansiāla atbalsta "Kurzemes kultūras programmas 2023" ietvaros  šis projekts būtu grūti īstenojams.

2023. gada rudeī jau paguvām apdedzināt pirmo podu partiju jaunajā ceplī. Ceplis darbojas lieliski!

Bandavā nu ir vieta, kur rīkot pilna cikla podniecības nodarbības. Jau nākamgad jebkurš interesents būs gaidīts podniecības aroda meistarklasēs.

Tiekamies Bandavā!