SENAIS CIEMS BANDAVA

Mūsu iecere ir izveidot pastāvīgu un ilgtspējīgu dzīvās vēstures un kultūras pasākumu norises vietu Kurzemē  — vēlā dzelzs laikmeta viensētas rekonstrukciju, kur turpmāk autentiskā vidē nodarboties ar eksperimentālo arheoloģiju, rīkot izglītojošus un izklaidējošus pasākumus vēstures rekonstrukcijas festivālus, koncertus, seminārus, meistarklases, kā arī daudz ko citu, ar ko projektā iesaistītās organizācijas nodarbojas ikdienā.

Topošās vietas ilgtspējīgai kultūras programmas nodrošināšanai spēkus nolēmušas apvienot trīs biedrības, kuru dalībnieki ar dažādu pasākumu organizēšanu nodarbojas ne pirmo gadu desmitu. Tās ir starpnozaru mākslas grupa Serde, festivāla “Zobens un Lemess” komanda un vēstures rekonstrukcijas klubs “Exercitus Rigensis”.

Ēku rekonstrukcijā iespēju robežās tiek izmantotas seno darbarīku kopijas, būvniecības metodes un konstruktīvie risinājumi, balstoties uz vēsturnieka un arheologa Jāņa Apala (1930 2011) pētījumiem par senajiem mājokļiem Latvijas teritorijā, kā arī uz vienu no senākajiem Kurzemes ciema ēku aprakstiem Egila Skallagrimsona sāgas XLVI nodaļā, kas stāsta par vikingu sirojumu uz Kursu ap 925. gadu.

Par konsultantiem esam pieaicinājuši vienu no Latvijas vadošajiem arheologiem, kurš šobrīd paralēli strādā arī pie Āraišu ezerpils seno koka ēku rekonstrukcijas, Dr. hist. Artūru Tomsonu, kā arī būvarheologu Juri Zviedrānu.

Nākotnē sētas kompleksā ir paredzēts rekonstruēt vēl vismaz četras ēkas, kā arī brīvdabas smēdi, āra maizes krāsni un podnieka cepli, kā arī iekopt nelielu labības lauku.

Projekta īstenošanas procesā pakāpeniski tiks iegūta jauna un ilgtspējīga vieta sistemātiskiem kultūras pasākumiem ilgtermiņā, kā arī tiks veicināta kultūras dažādība un sasniedzamība Dienvidkurzemes reģionā.  "Bandava" ir un būs arī pienesums tūrisma un viesmīlības nozarēm, kā arī padziļinās jauniešu izpratni par tradicionālās kultūras vērtībām. 


PROJEKTĀ IESAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS:


ZOBENS UN LEMESS

Projekta iniciators biedrība "Alternatīvās kultūras centrs Krauklis"  pārsvarā nodarbojas ar koncertu un festivālu organizēšanu, arī izdevējdarbību. Līdz šim vērienīgākais īstenotais projekts ir starptautisks mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls “Zobens un Lemess”, kas savā programmā sapludina mūsdienīgu rokmūziku un metālmūziku ar tradicionālo folkmūziku un vēstures izziņu. Ik gadu festivālā darbojas improvizēts “Senais ciems”, notiek seno amatnieku meistarklases, vēstures rekonstrukcijas klubu cīņu paraugdemonstrējumi, viduslaiku spēles un vēsturiski izglītojošas lekcijas, tiek iedegtas uguns skulptūras.  Daļu no tā, taču pilnveidotu un tematiski attīstītu varēs piedzīvot arī Bandavā.

Festivāla izglītojošā ievirze veicina  jauniešu interesi par Latvijas vēsturi un stiprina patriotiskās jūtas un nacionālo pašapziņu. 

"Zobens un Lemess" komandas organizatoriskā darba pieredze: Kopš 1996. gada un līdz šim   festivālu un neskaitāmu koncertu organizēšana, kā arī mūzikas ierakstu izdošana.

2002.-2004. g. festivāla "Saulstāvju godi Baltijas Saule" organizēšana, 2005.‐2010., 2017.‐2018. g. starptautiskā mūzikas festivāla "Metalshow Open Air" organizēšana.

No 2006. gada un līdz šim brīdim mūzikas kluba "Melnā Piektdiena" (Rīgā) muzikālās darbības nodrošināšana, koncertu organizēšana.

No 2009.-2020. gadam pasākuma "Latvijas metālmūzikas gada balva" organizēšana.

No 1998. līdz 2006. g., sadarbībā ar mūzikas kompānijām MAPL, Gailītis G un Aghast Rec. izdotas 5 Latvijas smagās mūzikas izlases "Melnā Piektdiena" (MC, CD) Nr. III, IV, V, VI, VII.

Ar VKKF atbalstu un sadarbībā ar grupu menedžmentu izdoti ieraksti: Skyforger folkmūzikas albums "Zobena dziesma" (CD, 2003.), Skyforger koncertvideo "Senprūsija Live" (DVD, 2015.), Oceanpath "Elementi" (CD, 2018.), Frailty "Tumši ūdeņi" (CD, 2020.).


Zobens un Lemess 2022

SERDE

Starpnozaru mākslas grupa SERDE ir biedrība, kas organizē dažādus kultūras un mākslas pasākumus.

Tradicionālās kultūras jomā SERDEs administratīvie resursi izmantoti kompleksām folkloras ekspedīcijām Aizputē, Riebiņos, Liepnā un Jūrkalnē. Lauka pētījumu rezultātā tapušas 23 Tradīciju burtnīcas. SERDE organizējusi vairākas meistardarbnīcas un publiskus pasākumus, kas veltīti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai. 2007. gadā saņēmusi Folkloras gada balvu nominācijā “Jaunrade tradīcijā” par projektu “Točka”. 2015. gadā nominēta fonda “Viegli” apbalvojumam “Laiks Ziedonim” nominācijā “Kedas”. 2016. gada saņēmusi UNESCO nevalstisko organizāciju akreditāciju nemateriālā kultūras mantojuma jomā.

Profesionālās mākslas jomā SERDE piedāvā reāli funkcionējošu vidi un infrastruktūru ārpus ierastās centrālās pilsētvides. Pilnveidojot reģionālu un starptautisku sadarbību starp dažādu nozaru kultūras un mākslas organizācijām un indivīdiem, SERDE regulāri organizē dažādus mākslas projektus (tuvāka informācija www.serde.lv). Rezidenču centra līdz šim realizētie projekti ir guvuši plašu vietējās auditorijas atbalstu un apmeklējumu.

Kultūras mantojuma un sabiedrības izglītības jomā SERDE no 2002.gada ir ieņēmusi aktīvu pozīciju Aizputes pilsētas vēsturiskās apbūves saglabāšanas un vietējās pašvaldības, kā arī iedzīvotāju izglītošanas kultūras mantojuma jautājumos organizējot atvērtās lekcijas un starptautiskas restaurācijas darbnīcas Atmodas ielas 9 ēku kompleksā. 2007. gadā SERDE saņēma “Kultūras mantojuma gada balvu 2007” nominācijā „Sabiedrības balva”. 2010., 2015. un 2020. gadā SERDES rezidenču centrs iekļauts Eiropas kultūras mantojuma dienu programmās. 2015. gadā ēku komplekss, ko apsaimnieko SERDE tika iekļauts valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā ar nr. 1904 un kultūras pieminekļa zīme pie ēkas Atmodas ielā 9, svinīgi tika atklāta Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros.


Serde
Atbalsti Ukrainas armiju un cilvēkus šeit:

EXERCITUS RIGENSIS

Biedrība "Exercitus Rigensis" jau vairāk kā piecpadsmit gadus nodarbojas ar vēstures rekonstrukciju, kas ir viena no mūsu pagātnes pētīšanas metodēm. Tā ļauj izjust seno laiku dzīvi un atmosfēru, pēc iespējas precīzāk atdarinot arheoloģiskos atradumus, kā arī to praktisko pielietojumu.

"Exercitus Rigensis" aktīvi nodarbojas ar seno cīņu treniņu organizēšanu un piedalās zobencīņas turnīros gan Latvijā, gan ārpus tās, t. s. starptautiskajā seno cīņu turnīrā “Battle of the nations”, kurā katru gadu pulcējas cīnītāju komandas no vairāk kā 40 valstīm.

Ļoti svarīga vēstures rekonstrukcijas daļa ir amatniecība, tādēļ klubs velta daudz laika, lai pētītu un apgūtu dažādus amatus.

Vēstures rekonstrukcijas pasākumu rīkošana.

Pirms Covid-19 epidēmijas "Exercitus Rigensis" ik gadu piedalījās 15 – 20 dažādos vēsturi popularizējošos pasākumos, kā arī paši organizēja zobencīņu, lokšaušanas, jāšanas u.c. treniņus u.c. vēsturiski izglītojošus pasākumus.

Spilgtākie no tiem: “Seno baltu karavīru turnīrs”: 2016, 2017, 2018 un 2019. gadā, Senā ciema organizēšana festivālā “Zobens un Lemess”: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 un 2020. gadā, Projekts “Uz savas ādas”: 2017. un 2018. gadā, kā ietvaros interesentiem tika organizētas vēstures lekcijas, nodarbības pie amatniekiem, zobencīņu treniņi, jāšanas nodarbības, dalība festivālos, kā arī tematiski vēstures pārgājieni. Šo divu gadu laikā projektā piedalījās ap 400 dalībnieku, aktivitātes notika Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā.

Dalība daudzajos pasākumos un projektu organizēšana ir ļāvusi klubam uzkrāt unikālu pieredzi, kuru viņi vēlas pielietot realizējot jaunus, vērienīgus projektus. Biedrības mērķis ir pētīt mūsu zemes vēsturi un izglītot šajā jomā Latvijas sabiedrību, popularizēt aktīvu dzīvesveidu, un neļaut pazust seno amatu prasmēm.


Exercitus Rigensis
Projekta pirmā kārta 2021. gadā īstenota ar Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Kultūrelpa" atbalstu